Wegwijs

Patiëntwijzer is een platform waarin de kennis en ervaring van medici, laboratoriumspecialisten, onderzoekers, zorgconsumenten en communicatiespecialisten zijn verenigd. Met het doel relevante informatie te verschaffen over uiteenlopende medische onderwerpen. Onze informatie is gebaseerd op uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek en wordt afgestemd op de hiaten in de algemene publieke kennis.

Onze werkwijze
Achtergronden en informatie over de medische onderwerpen worden verkregen middels literatuurstudie. Waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van valide wetenschappelijke publicaties. De zogenaamde hiaten, dat wat (nog) niet bekend is bij het publiek (en wellicht ook bij u!) over een bepaald onderwerp, onderzoeken wij met behulp van kwantitatief onderzoek (online vragenlijsten) en/of kwalitatief onderzoek (focusgroepen e.d.). Voor dit zogenaamde publieksonderzoek vragen wij mensen zoals u, uw buur, uw kind, uw tante, uw opa, uw baas en/of uw collega. Ofwel wij streven naar een goede representatie van het Nederlandse publiek in onze onderzoeken.

Ons team en onderzoek
De ontwikkeling van ons publieksonderzoek vindt plaats binnen een interdisciplinair team. Omdat ieder onderwerp zijn eigen specialisten heeft, wordt een team op basis van het betreffende onderwerp samengesteld en kan deze bestaan uit medici, wetenschappers, opinieleider(s), zorgconsumenten, communicatiespecialist(en) en een projectleider. Het samengestelde team ontwikkelt gezamenlijk het publieksonderzoek. Alvorens het publieksonderzoek te starten worden de vragen(lijsten) getest, door de vragen(lijsten) aan een testpanel te onderwerpen.

Uw bijdrage
Wanneer de vragen van het publieksonderzoek goed te beantwoorden zijn en over voldoende onderscheidend vermogen beschikken om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, gaan we van start met het verzamelen van data bij het publiek, bij u! Dit is het moment waarop wij u vragen om bij te dragen aan ons onderzoek: vult u onze ontwikkelde online-vragenlijst (ook) in?

Ons doel?
Om onze onderzoeksvraag goed (dus betrouwbaar) te kunnen beantwoorden hebben wij veel data nodig. Zodra wij voldoende data hebben verzameld starten wij met het analyseren. Deze data-analyse wordt (uiteindelijk) gepubliceerd op deze website, samen met een terugkoppeling op uw deelname. Zoals bijvoorbeeld antwoorden op de gestelde vragen, advies of voorlichting die uit de data-analyse voortkomen. Op deze manier informeren wij u op efficiënte wijze over belangrijke medische kwesties.

Kortom, patiëntwijzer biedt u betrouwbare informatie over uiteenlopende medische onderwerpen afgestemd op de publieke (uw!) behoefte.

Direct naar de vragenlijst
counter for wordpress